Vetenskapsteori

 

 

 


"I sin helhet utgör boken en introduktion, som ger ingångar och lästips till fördjupning inom ämnesområdet vetenskaps- teori. Boken har som bas en vetenskapsteoretisk debatt, som fördes i dagspressen – Sydsvenska Dagbladet, i slutet på 1970-talet.

Debatten gavs ett stort utrymme i den dåtida dagspressen. Intressant är i relation till vårt nuvarande massutbildnings- system hur en uppsats inom ämnet historia, samt likaledes en enda avhandling i samhällsvetenskap - inom ämnet sociologi - kom att utgöra drivkrafter på det normativa planet för flera utav debattens aktörer. "

 Hela boken (PDF)