Identitet och nationalism i Peru

 

 

 


"I rekylen av den kulturella konfrontationen mellan de spanska erövrarna och den andinska indianbefolkningen år 1532, påbörjades under den spanska kronans överhöghet en parallell kulturutveckling. Inkas språk och en liknande kosmologi utgjorde viktiga element när quechuaindianerna definierade sig gentemot spanjorerna i det land som fick namnet Peru."

 Sammanfattning (PDF)