The Grammar of the Hype: Complete bibliography 

 

 

 


The Grammar of the Hype - Complete Bibliography - p. 2-350

 

 

Abler Ronald. Artikeln, The telephone and the evolution of the american metropolitan system, i antologin The social impact of the telephone, sammanställd av Ithiel de Sola Pool.

Cambridge MIT press. USA 1981.

 

Agar Michael H. The professional stranger: an informal intro­du­ction to ethnography.

Academic Press. San Diego 1996.

 

Ahrenfelt Bo. Förändring som tillstånd: att leda förändrings- och utvecklingsarbete i företag och organisationer.

Student­litteratur. Lund 1995.

 

Alberoni Francesco. Movement and institution.

Columbia University Press. New York 1984.

 

Asplund Johan. Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft.

Korpen. Göteborg 1991.

 

Barnum Cynthia. Artikeln, Effective membership in the global business community, i antologin New traditions in business: spirit and leadership in the 21st century, sammanställd av John Renesch. Berrett-Koehler.

San Francisco 1992.

 

Bauman Zygmunt. Globalisering.

Studentlitteratur. Lund 2000.

 

Bergmark Calmgård Margareta. Människan i datorsamhället.

Larson. Täby 1981.

 

Berner Boel. Perpetuum mobile?: teknikens utmaningar och

historiens gång.

Arkiv. Lund 1999.

 

Bergquist Magnus. Artikeln, Framtiden går på utställning: om utopins lätthet och materiens tröghet,  i antologin Mus och människa: om ITsom ett kulturellt fenomen sammanställd av Eva Fägerborg och Christina Westergren.

Nordiska museet. Stockholm 1999.

 

Bhabha Homi K. Nation and narration..

Routledge. London 1990.

 

Bijker Wiebe E. Of bicycles, bakelites and bulbs: toward a theory of sociotechnical change.

Cambridge MIT Press. USA 1995.

 

Björk Lars -Eric, Jaak Saving. Datoriserad förändring: en bok om datorer, ADB-system och samhälle.

Liber. Malmö 1984.

 

Boorstin Daniel J. The discoverers.

Random House. New York 1983.

 

Boorstin Daniel J. The republic of technology: reflections on our future community

Harper & Row. New York 1978.

 

Boulay Juliet du. Portrait of a Greek mountain village.

Oxford. Great Britain 1974.

 

Carlshamre Pär, Mårdsjö Karin. Retoriken kring tekniken.

Studentlitteratur. Lund 2000.

 

Carrwik Christian, Mattson Niclas. Internetrevolutionen: 1000 dagar som förändrade Sverige. Bonnier Icon.

Stockholm 1998.

 

Cassirer Ernst. The philosophy of symbolic forms. Vol 4, The metaphysics of symbolic forms.

Yale University Press.London 1996.

 

Cassirer Ernst. The philosophy of symbolic forms. Vol 2, Mythical thought .

Yale University Press. London 1996.

 

Manuel Castells. Vol 1, Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. 

Daidalos. Göteborg 1999.

 

Manuel Castells. Vol 2, Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Identitens makt.

Daidalos. Göteborg 2000.

 

Manuel Castells. Vol 3, Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Millenniets slut.

Daidalos. Göteborg 2000.

 

Castoriadis Cornelius. The imaginary institutions of society.

Cambridge MIT Press. USA 1987.

 

Crapanzano Vincent. Tuhami: portrait of a Moroccan.

University of Chicago Press. Chicago 1980.

 

Cronehed Johan. Identitet och nationalism i Peru: Quechua-kulturen, konfliktens spegel.

Cultural Center Demos. Lund 1997.

 

Cronehed Johan. Terror: en inledande analys.

Cultural Center Demos. Lund 1998.

 

Dertouzos Michael. What will be: hur informationsmarknaden förändrar våra liv.

ISL. Göteborg 1998.

 

Eisenstein Elisabeth. L. The printing press as an agent of change: communications and cultural transformation in early-modern Europe.

Cambridge University Press. Cambridge 1979.

 

Ekenhill Jan-Erik, Hedberg Bo. Jobb i framtid?: tankar om industriarbetets i 90-talets datorsamhälle  - en antologi.

Akademilitteratur. Stockholm 1983.

 

Ekholm Friedman Kajsa. Den magiska världsbilden: Om statens frigörelse från folket i folkrepubliken Kongo.

Carlsson. Stockholm 1994.

 

Ekholm Friedman Kajsa. Trubbel i paradiset: hawaiianernas återkomst.

Carlsson. Stocholm 1998.  

 

Eriksen Thomas Hylland. Ögonblickets tyranni: snabb och långsam tid i informationssamhället.

Nya Doxa. Nora 2001.

 

Feldman Allen. Formations of violence: the narrative of the body and political terror in Northern Ireland.

University of Chicago Press. Chicago 1991.

 

Fontaine la J.S. Person and individual: some anthropological reflections.

Cambridge University Press. Cambridge 1985.

 

Foucault Michel. Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970.

B. Östlings bokförlag Symposion. Stockhom, Stehag 1993.

 

Foucault Michel. The archaeology of knowledge and the discourse on language.

Routledge. London 2002.

 

Friedman Jonathan. Global crisis, the struggle for cultural identity and the intellectual porkbarelling: cosmopolitans versus locals, ethnics and nationals in an era of de-hegemonisation, i boken Debating cultural hybridity: multi-cultural identities and the politics of anti-racism sammanställd av Pnina Werbner and Tariq Modood.

Zed. London 1997.

 

Geertz Armin W. The invention of prophecy: continuity and meaning in Hopi Indian religion.

Brunbakke. Knebel 1992.

 

Harvey Brown Richard. Postmodern representations: truth, power, and mimesis in the human sciences and public culture - en antologi. University of Illinois Press. Urbana 1995.

 

Heidegger Martin. The question concerning technology and other essays.

Harper & Row. New York 1993.

 

Hobsbawm Eric. The invention of tradition  - en antologi.

Cambridge University Press. Cambridge 1983.

 

Holst Gull-May - redaktör och huvudförfattare - Teldoks årsbok 2000, Teldok 20 år 1979-1999.

Teldok. Farsta 1999.

 

Hult Jan. Tekniken mitt ibland oss 1914-1970, i boken Svensk teknikhistoria  - redaktör Sven Rydeberg.

Gidlund. Hedemora 1989.

 

Kapferer Bruce. Legends of people, myths of state: violence, intolerance and political culture in Sri Lanka and Australia.

Smithsonian Institution Press. Washington, D.C. 1988.

 

Kapferer Bruce. The feast of the sorcerer: practices of consciousness and power. University of Chicago Press.

Chicago 1997.

 

Karlberg Maria, Mral Brigitte. Heder och påverkan: att analysera modern retorik.

Natur och kultur. Stockholm 1998.

 

Keesing Roger M. Cultural anthropology: a contemporary perspective.

CBS Publ. Asia. New York 1981.

 

Kuhn Thomas S. De vetenskapliga revolutionernas struktur.

Thales. Stockholm 1997.

 

Kärrbrink Jesper, Ramsin Håkan, Svensson Bo. Den digitala mutationen: en organism som inte utvecklas i takt med sin omgivning dör.

DN. Stockholm 1998.

 

Lakoff George. Moral politics: what conservatives know that liberals don´t.

University of Chicago Press. Chicago 1996.

 

Latour Bruno. Artefaktens återkomst: ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi.

Nerenius & Santérus. Stockholm 1998.

 

Leander Folke. Estetik och kunskapsteori: Croce, Cassirer, Dewey.

Göteborg 1950.

 

Lévi Strauss Claude. Det vilda tänkandet.

Arkiv. Lund 1987.

 

Lévi Strauss Claude. Lodjurets historia.

Månpocket. Stockholm 1994.

 

Lindberg Christer. Antropologiska porträtt - 1, en antologi.

Studentlitteratur. Lund 1993.

 

Lobo Susan. A house of my own: social organisation in the squatter settlement of Lima, Peru.

Ariz. Tucson 1982.

 

Lundin Susanne, Åkesson Lynn. Amalgamations: fusing technologi and culture  - en antologi.

Nordic Academic Press. Lund 1999.

 

Löfgren Orvar. Medierna i nationsbygget: hur press, radio och TV gjort Sverige svenskt, i antologin Medier och kulturer sammanställd av Ulf Hannerz och Peter Dahlgren.

Carlsson. Stockholm 1990.

 

Malinowski Bronislaw. Agronauts of the Western Pacific: an account of native enterprise and adventure in the archipelagoes of Melanesian New Guinea.

Routledge & Kegan Paul. London 1922.

 

Mead Margaret. Coming of age in Samoa: a psychological study of primitive youth for western civilisation.

Peter Smith. Magnolia 1973 - originalutgåva 1928.

 

Mitchell Clyde J. Cities, society and social perception: a Central African perspective.

Clarendon. Oxford 1987.

 

Mitchell William J. Den digitala staden.

Nordstedt. Stockholm 1997.

 

Mitchell William J. E-topia. Brain Books.

Jönköping 2000.

 

Montoya Rodrigo. Al borde de naufragio democracia, violencia y problema etnico en el Peru.

SUR Casa de estudios del socialismo. Lima 1992.

 

Mumford Lewis. The myth of the machine. Vol 2, The pentagon of Power.

Harcourt Brace Jovanovich. New York.

 

Negroponte Nicholas. Leva digitalt: om datorer, CD-rom och Internet - för de redan frälsta & oss andra ängsliga.

Bonnier. Stockholm 1995.

 

Negroponte Nicholas. Being digital.

Coronet. London 1996.

 

Nye David E. Narratives and spaces: technology and the construction of American Culture.

Colombia University Press. New York 1997.

 

Papret Seymour. Familjen och nätet: hur man överbryggar den digitala generationsklyftan.

Daidalos. Göteborg 1999.

 

Pires Jorge de Sousa. Glädjen att veta hur det faktiskt hänger ihop!: ordlistan för alla som vill förstå datorn, teven, videon, ficktelefonen, samhällsdebatten, datorstött lärande.

Studentlitteratur. Lund 1998.

 

Potter Jonathan. Representing reality: discourse, rhetoric and social construction.

Sage. London 1996.

 

Radin Paul. The method and theory of ethnology: an essay in criticism. Bergin & Garvey Publishers.

South Hadley Massachusetts 1987.

 

Lisbeth Sachs. Onda ögat eller bakterier: turkiska invandrarkvinnors möte med svensk sjukvård.

Liber Förlag. Lund 1983.

 

Salamon Karen Lisa Goldschmidt. Going global from the inside out: spiritual globalism in the workplace, i antologin New Age religion and globalization sammanställd av Mikael Rothstein.

Aarhus University Press. Århus 2001.      

       

Sennett Richard. När karaktären krackelerar: människan i den nya ekonomin.

Atlas. Stockholm 2000.

 

Solarz Artur. ADB och brott: kriminalitetens utveckling i ett informationssamhälle.

Allmänna förlaget. Stockholm 1987.

 

Strömbäck Lars. Baltzar von Platen, Thomas Telford ochGöta kanal: entreprenörskap och tekniköverföring i brytningstid.

Symposion graduale. Stehag, Stockholm 1993.

 

Taussig Michael. Shamanism, colonialism, and the wild man: a study in terror and healing.

University Chicago Press. Chicago 1987.

 

TBV. Data för framtiden.

TBV - Tjänstemännens bildningsverksamhet. Stockholm 1987.

 

Tengström Emin. Myten om informationssamhället: ett humanistiskt inlägg i framtidsdebatten.

Raben & Sjögren. Stockholm 1987.

 

Tengström Emin. Hur förändras våra livsvillkor?: en kritisk betraktelse av K-samhället, IT-samhället och kunskapssamhället.

Rabén Prisma. Stockholm 1998.

 

Telia. Nära - en inspirationsbok om det nya informationssamhället.

Page one publ. Telia. Sockholm 1998.

 

Turkle Sherry. Leva. online.

Norstedt. Stockholm 1997.

 

Turbull Colin M. The forest people.

Simon and Schuster. New York 1961.

 

Turnbull Colin M. The mountain people.

N.Y. New York 1972.

 

Vedin Bengt-Arne. IT Myths. Teldok.

Farsta 1996.

 

Vedin Bengt-Arne. Innovation & Internet.

Teldok. Farsta 1999.

 

Wennersten B.G. Mikrodatoriseringen - den tysta revolutionen: en guide för beslutsfattare.

Affärsförlaget. Stockholm 1980.

 

Virilio Paul. Försvinnandets estetik.

Korpen. Göteborg 1996.

 

Wittgenstein Ludwig. Filsofiska undersökningar.

Thales. Stockholm 1996.